top of page

Hoe start en verloopt het? 

Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen een vrijwillige en een gerechtelijke bemiddeling.
Bij een vrijwillige bemiddeling nemen de partijen zelf contact op met de bemiddelaar en nemen ze gezamenlijk een afspraak. Het is evenwel ook mogelijk dat het initiatief uitgaat van één partij die dan aan de bemiddelaar vraagt om contact op te nemen met de andere(n) om diens akkoord voor de opstart van een bemiddeling te vragen.


Bij een gerechtelijke bemiddeling wordt de bemiddelaar tijdens een gerechtelijke procedure hetzij op initiatief van één of alle partijen, hetzij op voorstel van de rechtbank, door deze laatste aangesteld. Indien alle partijen gekant zijn tegen een bemiddeling, kan de rechter die evenwel niet bevelen.
De gerechtelijke procedure wordt uitgesteld op een vaste termijn en kan verder gezet worden indien er geen bemiddeld akkoord tot stand komt.

Tijdens de eerste vergadering bij de bemiddelaar wordt een protocol (bemiddelingsovereenkomst) ondertekend, waarin vermeld staat waaraan eenieder zich tijdens de bemiddeling dient te houden (soort van gedragscode).

De bemiddelaar organiseert in samenspraak met de partijen diverse vergaderingen, die gebruikelijk gezamenlijk verlopen, doch mits akkoord van alle partijen kunnen ook aparte afspraken met elk van de partijen worden georganiseerd.

Indien partijen tot een overeenkomst komen, wordt dit op verzoek van partijen voorgelegd aan de rechtbank ter homologatie (bevestiging in een vonnis). 

Indien partijen niet tot een overeenkomst komen, hebben zij de mogelijkheid een gerechtelijke procedure op te starten en/of verder te zetten, en zal noch de bemiddelaar, noch partijen zelf, het tijdens de bemiddeling besprokene mogen openbaar maken.
 

bottom of page