top of page

Privacy 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de gegevensverwerking door:    www.advocatenkantoorclaudydeganck.com

 

Advocatenkantoor Claudy De Ganck BVBA hecht veel belang aan een zorgvuldige en respectvolle omgang met uw persoonsgegevens, alsook de verwerking en beveiliging ervan.

Bij een bezoek aan deze website worden in principe geen persoonsgegevens verwerkt zoals beschreven in de Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De gegevens die u toch zou meedelen bij het gebruik van de website, zoals bij rechtstreeks contact via e-mail, worden wel verwerkt door Claudy De Ganck Advocatenkantoor. In het kader van deze verwerkingen wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming gerespecteerd.​

Uw persoonsgegevens worden door ons kantoor verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van juridische overeenkomsten en het beantwoorden van vragen. We verzamelen of gebruiken geen andere gegevens dan diegene waarvoor we uw toestemming hebben gekregen. Het verzenden van een e-mail geeft ons de toestemming contactgegevens op te slaan om zo de communicatie te vergemakkelijken. Informatie kan intern gedeeld worden. Derhalve zijn de medewerkers gehouden tot een respectvolle en vertrouwelijke omgang met uw gegevens.

Bij het zenden van een e-mail naar info@claudydeganck.be wordt deze opgeslagen in ons e-mailarchief en bewaard conform de wettelijke bewaarplicht.   

Advocatenkantoor Claudy De Ganck verstrekt uw gegevens niet aan derden anders dan ter uitvoering van de opdracht of gezien een wettelijke verplichting.​ 

Enkel gegevens nodig voor de uitvoering van de opdracht worden verzameld door Advocatenkantoor Claudy De Ganck.

 

Het beroepsgeheim beperkt ons persoonsgegevens door te geven aan externe partijen. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en staat op beveiligde servers.

​Er is geen cookie-melding. U wordt niet gevolgd ten behoeve van Advocatenkantoor Claudy De Ganck.

 

Wij behouden ons het voor recht om deze verklaring te wijzigen.

Vragen? Contacteer ons op: 

bottom of page