top of page

Bemiddelingsclausule

Partijen kunnen ook proactief te werk gaan, dus vooraleer een betwisting is ontstaan, door een clausule in hun overeenkomst te voorzien waardoor zij zich engageren om, eens een geschil is ontstaan, niet onmiddellijk naar de Rechtbank te lopen, maar eerst en vooral een ernstige poging te ondernemen om hun geschil via bemiddeling op te lossen. Dit kan hen veel tijd, energie en geld besparen en garandeert volledige vertrouwelijkheid.

 

Dergelijke clausule kan de volgende zijn:

Partijen verbinden zich er toe om geschillen omtrent de uitvoering en/of interpretatie van deze overeenkomst in eerste instantie via bemiddeling trachten op te lossen. Bij deze duiden partijen advocaat Claudy De Ganck, erkend-bemiddelaar, met kantoor te 1860 Meise, Vilvoordsesteenweg 101, aan,  of ingeval van diens afwezigheid door ziekte of overmacht een door haar aangestelde vervanger met dezelfde kwalificaties. “ 

bottom of page