top of page

Werkwijze

Na ontvangst van de beschikking van toelaatbaarheid, waarbij de Arbeidsrechter de CSR toekent, zal de schuldbemiddelaar contact opnemen met de schuldenaar om een eerste afspraak vast te leggen. De schuldenaar ontvangt bij de bevestiging van de datum van deze afspraak een overeenkomst "verzoeker-schuldbemiddelaar", waarin de regels, rechten en verplichtingen van zowel de schuldenaar als schuldbemiddelaar worden opgenomen.

Tijdens deze afspraak wordt deze overeenkomst en het dossier een eerste maal besproken. Na deze afspraak volgt steeds een bevestigingsbrief waarin de afspraken en eventueel aan te pakken punten worden weergegeven.

De schuldbemiddelaar is te bereiken via brief of mail. De mail heeft als voordeel dat uw dossier sneller en nauwgezetter kan worden behandeld, zonder dat dit de behandeling van andere dossiers stoort. Indien opportuun zal de schuldbemiddelaar zelf telefonisch contact opnemen met de schuldenaar.

bottom of page