Werkwijze

Na ontvangst van de beschikking van toelaatbaarheid, waarbij de Arbeidsrechter de CSR toekent, zal de schuldbemiddelaar contact opnemen met verzoeker voor een eerste afspraak. Verzoeker ontvangt bij de bevestiging van de datum van deze afspraak een overeenkomst "verzoeker-schuldbemiddelaar", waarin de regels, rechten en verplichtingen van zowel verzoeker als schuldbemiddelaar worden opgenomen.

Tijdens deze afspraak wordt deze overeenkomst en het dossier van verzoeker een eerste maal besproken. Na deze afspraak volgt steeds een bevestigingsbrief waarin de afspraken en eventueel aan te pakken punten worden weergegeven.

Verzoeker wordt verzocht om zoveel mogelijk via mail, brief of fax contact op te nemen met de schuldbemiddelaar. Aan verzoeker wordt gevraagd om enkel in geval van hoogdringendheid telefonisch contact op te nemen met de schuldbemiddelaar, maar ook in die gevallen zoveel mogelijk per mail te werken. Aan de aanvragen en berichten per mail/brief/fax wordt de voorrang gegeven. De mail heeft als voordeel dat uw dossier sneller en nauwgezetter kan worden behandeld, zonder dat dit de behandeling van andere dossiers stoort.

Vragen naar extra’s om gelijk welke reden dienen steeds schriftelijk te worden gesteld (per mail, fax of post). Aan telefonische verzoeken tot extra betalingen kan geen gevolg worden gegeven.