top of page

Wat zijn de voor- en nadelen? 

In een bemiddeling heeft de bemiddelaar oog voor de belangen van alle partijen  en gebruikt hij/zij technieken om een verbroken communicatie terug op gang te brengen en geeft de nodige begeleiding om tot een akkoord te komen.  


Voordelen:

 • Lange vechtprocedures worden vermeden.

 • Aanzienlijk goedkoper, gezien minder langdurig en de kostprijs gebruikelijk gedeeld wordt tussen de partijen.

 • Bruggen worden niet definitief opgeblazen, verdere samenwerkingen zijn mogelijk.

 • Vertrouwelijke gegevens kunnen ook vertrouwelijk blijven: enkel het akkoord tussen partijen wordt officieel.

 • Een via een erkend bemiddelaar bemiddelde overeenkomst kan worden vastgelegd in een vonnis, waardoor dit akkoord via een gerechtsdeurwaarder kan worden uitgevoerd indien één der partijen zich niet aan de afgesproken verbintenissen houdt.

 • In een gerechtelijke bemiddeling worden de verjaringstermijnen geschorst zolang de bemiddeling loopt.

Nadelen:


De nadelen wegen in het geheel niet op tegen de voordelen, maar de eerlijkheid gebied er toch wel melding van te maken.

 • Partijen worden met elkaar geconfronteerd.

 • Emotioneel geladener.

 • Indien de bemiddeling niet lukt, zal alsnog een gerechtelijke procedure moeten worden opgestart of verdergezet.
   

bottom of page