top of page

Wat is een collectieve schuldenregeling? 

Een collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure om structurele of éénmalige schuldproblemen aan te pakken.

Een schuldbemiddelaar ontvangt de inkomsten van de schuldenaar op een speciale rekening en maakt een plan op om deze schulden geheel of gedeeltelijk af te betalen.

Na de collectieve schuldenregeling gaat de betrokkene in het merendeel van de dossiers opnieuw schuldenvrij door het leven.

 

De schuldbemiddelaar wordt aangesteld door de arbeidsrechtbank en kan dus niet vrij gekozen worden, niettegenstaande een voorkeur wel in het verzoekschrift kan worden vermeld.

bottom of page