Wat is een collectieve schuldenregeling? 

Een collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure om structurele schuldproblemen aan te pakken.

Een schuldbemiddelaar ontvangt uw inkomen in uw plaats en maakt een plan op om uw schulden af te betalen.

Na de collectieve schuldenregeling kunt u terug schuldenvrij door het leven.

 

De schuldbemiddelaar wordt aangesteld door de arbeidsrechtbank. U kan deze niet vrij kiezen, doch wel uw voorkeur uitdrukken in het verzoekschrift.