Wat zijn de voorwaarden om toegelaten te worden tot een collectieve schuldenregeling?

U komt in aanmerking voor een collectieve schuldenregeling als u met structurele schulden worstelt die u onmogelijk binnen een redelijke termijn kunt terugbetalen. Een collectieve schuldenregeling is dus niet bedoeld om tijdelijke betalingsproblemen te regelen.

Handelaars komen net als vennootschapsvormen (nv, bvba,…) niet in aanmerking.

Vrije beroepen, boeren en ambachtslui kunnen in principe wel gebruikmaken van een collectieve schuldenregeling.