top of page

Wat zijn de voorwaarden om toegelaten te worden tot een collectieve schuldenregeling?

Men komt in aanmerking voor een collectieve schuldenregeling indien er schulden werden gemaakt die niet binnen een redelijke termijn kunnen terugbetaald worden. Een collectieve schuldenregeling is dus niet bedoeld om enkel tijdelijke betalingsproblemen te regelen.

Ondernemers komen net als vennootschapsvormen (nv, bv,…) niet in aanmerking.

 

bottom of page