top of page

Voor- en nadelen van de CSR

Voordelen collectieve schuldenregeling: 

 

 • Als de collectieve schuldenregeling afgelopen is, is de schuldenaar in principe schuldenvrij. In de praktijk vereist dit soms dat een deel van de schulden kwijtgescholden wordt (soms alleen intresten of kosten, soms ook een deel van de hoofdsom). Hierop bestaan wel enkele uitzonderingen: onderhoudsgelden, penale boeten en restschulden van een faillissement komen niet voor kwijtschelding in aanmerking. Een volledige kwijtschelding is in uitzonderlijke gevallen mogelijk.

 • Schuldeisers mogen geen minnelijke of gerechtelijke invordering meer doen. Dit heeft het voordeel dat schuldenaar mentale rust krijgt en dat er geen extra kosten meer gemaakt worden. Sommige acties zoals het stopzetten van een contract of een uithuiszetting zijn wel nog mogelijk.

 • Intresten op schulden mogen niet meer aangerekend worden. De intresten en kosten zijn dus volledig gestopt op het ogenblik dat de schuldenaar toegelaten wordt in een CSR.

 • Een groot aantal van de personen die toegelaten zijn tot een collectieve schuldenregeling heeft in principe recht op een een pro-deo advocaat. Dit geldt echter niet voor iedereen en is afhankelijk van het inkomen.

 • Er zijn geen individuele onderhandelingen met elke schuldeiser apart meer nodig: er wordt in één plan een oplossing gezocht voor alle schulden.

Nadelen collectieve schuldenregeling: 

 

 • Een collectieve schuldenregeling is niet gratis. Het ereloon en de kosten van de schuldbemiddelaar wordt, mits toelating van de Arbeidsrechter, voorafgenomen van de rubriekrekening. Bij gebreke aan voldoende inkomsten en mits bijzonder motivering en machtiging, kan het ereloon en de kosten van de schuldbemiddelaar betaald worden door de Federale Overheidsdienst. 

 • De schuldenaar kan niet meer beschikken over zijn eigen inkomsten. De schuldbemiddelaar ontvangt het hele inkomen en betaalt diens schulden in de mate van het mogelijke af. De schuldenaar ontvangt enkel een leefgeld. Voor grote of extra uitgaven moet hij extra geld vragen aan de schuldbemiddelaar of aan de rechter.

 • De schuldenaar verliest een deel van zijn privacy. Zo wordt bijvoorbeeld de werkgever aangeschreven met de melding dat hij in collectieve schuldenregeling zit.

 • De rechter kan de woning, de auto, de beslagbare zaken,… verkopen om de schuldeisers te betalen. Hij kan dit doen bij een gerechtelijke aanzuiveringsregeling en is in principe verplicht dit te doen bij een totale kwijtschelding van schulden.

 • Een collectieve schuldenregeling kan tot zeven jaar duren, in welbepaalde omstandigheden zelfs langer (vb. (mede-)eigenaar zijn van een onroerend goed dat men wenst te behouden, gebrek aan medewerking, …).

 • Er kunnen voorwaarden opgelegd worden, bijvoorbeeld werk zoeken, verhuizen naar een goedkopere huurwoning.

bottom of page