Voor- en nadelen van de CSR

Voordelen collectieve schuldenregeling: 

 

 • Als de collectieve schuldenregeling afgelopen is, is verzoeker in principe schuldenvrij. In de praktijk vereist dit soms dat een deel van de schulden kwijtgescholden wordt (soms alleen intresten of kosten, soms ook een deel van de hoofdsom). Hierop bestaan wel enkele uitzonderingen: onderhoudsgelden, penale boeten en restschulden van een faillissement komen niet voor kwijtschelding in aanmerking. Een volledige kwijtschelding is in uitzonderlijke gevallen mogelijk.

 • Schuldeisers mogen geen minnelijke of gerechtelijke invordering meer doen. Dit heeft het voordeel dat verzoeker op psychologisch vlak rust krijgt en dat er geen extra kosten meer gemaakt worden. Sommige acties zoals het stopzetten van een contract of een uithuiszetting zijn wel nog mogelijk.

 • Intresten op schulden mogen niet meer aangerekend worden.

 • Een groot aantal van de personen die toegelaten zijn tot een collectieve schuldenregeling heeft in principe recht op een een pro-deoadvocaat. Dit geldt echter niet voor iedereen en is afhankelijk van het inkomen.

 • Er zijn geen individuele onderhandelingen met elke schuldeiser apart meer nodig: er wordt in één plan een oplossing gezocht voor alle schulden.

Nadelen collectieve schuldenregeling: 

 

 • Een collectieve schuldenregeling is niet gratis. Verzoeker zal de schuldbemiddelaar moeten betalen. Mits toelating van de Arbeidsrechter wordt dit ereloon voorafgenomen van de rubriekrekening..

 • Verzoeker beschikt niet meer over zijn eigen inkomsten. De schuldbemiddelaar ontvangt het hele inkomen en betaalt diens schulden in de mate van het mogelijke af. Verzoeker ontvangt enkel leefgeld. Voor grote uitgaven moet hij extra geld vragen aan de schuldbemiddelaar of aan de rechter.

 • Verzoeker verliest een deel van zijn privacy. Zo wordt bijvoorbeeld de werkgever aangeschreven met de melding dat verzoeker in collectieve schuldenregeling zit.

 • De rechter kan de woning, de auto, de beslagbare spullen,… verkopen om de schuldeisers te betalen. Hij kan dit doen bij een gerechtelijke aanzuiveringsregeling en is in principe verplicht dit te doen bij een totale kwijtschelding van schulden.

 • Een collectieve schuldenregeling kan tot zeven jaar duren, in welbepaalde omstandigheden zelfs langer (vb. (mede-)eigenaar zijn van een onroerend goed dat men wenst te behouden, gebrek aan medewerking, …).

 • Er kunnen voorwaarden opgelegd worden, bijvoorbeeld werk zoeken, verhuizen naar een goedkopere huurwoning.