top of page

Voor- en nadelen

Voordelen:

 • Snelheid van de procedure.

 • Eenvoudige manier om geschil aanhangig te maken.

 • Vertrouwelijke omgeving.

 • Het rekken van procedures is veel moeilijker.

 • Procedureverloop zeer eenvoudig met het oog op efficiëntie.

Nadelen:

 • Kostprijs​​

  • Dit is evenwel relatief gezien een procedure voor de overheidsrechter eveneens kostelijk is en daarenboven verzets- en beroepsmogelijkheden de mogelijkheid bieden zaken te doen rekken, de erelonen van de raadslieden ondertussen verder oplopen enz. Aan het eind dient dan dikwijls te worden vastgesteld dat een gerechtelijke procedure aanzienlijk duurder is dan een arbitrageprocedure.

 • De hoedanigheid van arbiter.

  • Een overheidsrechter is steeds een jurist die ook de eed heeft afgelegd. Een arbiter hoeft geen jurist te zijn en is niet noodgedwongen onderworpen aan deontologische regels. Het is dan ook zeer belangrijk in een arbitrage dat volledig vertrouwen kan worden gelegd in de neutraliteit en onafhankelijkheid van de arbiter. Indien de arbiter een advocaat is, is deze eveneens gebonden aan de deontologische regels die wettelijk worden bepaald.

bottom of page