top of page

Tarieven

Gebruikelijk worden het ereloon en de kosten van een bemiddelaar gedeeld tussen de partijen, tenzij deze hieromtrent andere afspraken maken.

 

In familiezaken wordt er geen BTW aangerekend op het ereloon en de kosten, hetgeen wel het geval is in andere burgerrechtelijke zaken (buiten de familierechtelijke sfeer) en handelszaken.

In de praktijk van Claudy De Ganck varieert het ereloon doorgaans tussen 125 EUR tot 130 EUR voor familierechtelijke/burgerlijke bemiddelingen en tussen 150 EUR en 175 EUR  voor handelsrechtelijke bemiddelingen.

 

Evenwel is een afwijking mogelijk ingeval van hoogdringendheid, de complexheid of het financiële belang van het dossier.

 

De kosten bedragen steeds de volgende forfaits:

  • opening dossier: 60 EUR

  • per getypt blad: 10 EUR

  • kopies: 0,25 EUR/blad

  • gerechtskosten: aan kostprijs

  • verplaatsingen: 0.75 EUR/km

  • sluiting dossier: 40 EUR

  • aangetekende zendingen: 10 EUR

bottom of page