Tarieven

Gebruikelijk worden het ereloon en de kosten van een bemiddelaar gedeeld tussen de partijen, tenzij deze hieromtrent andere afspraken maken.

 

In familiezaken wordt er geen BTW aangerekend op het ereloon en de kosten, hetgeen wel het geval is in andere burgerrechtelijke zaken (buiten de familierechtelijke sfeer) en handelszaken.

In de praktijk van Claudy De Ganck varieert het ereloon doorgaans tussen 120 EUR tot 130 EUR voor familierechtelijke bemiddelingen en 150 EUR en 175 EUR  voor handelsrechtelijke bemiddelingen.

 

Evenwel is een afwijking mogelijk ingeval van hoogdringendheid, de complexheid of het financiële belang van het dossier.

 

De kosten bedragen steeds de volgende forfaits:

  • opening dossier: 60 EUR

  • per getypt blad: 10 EUR

  • kopies: 0,25 EUR/blad

  • gerechtskosten: aan kostprijs

  • verplaatsingen: 0.75 EUR/km

  • sluiting dossier: 40 EUR

  • aangetekende zendingen: 10 EUR

CONTACT 

BVBA Advocatenkantoor Claudy DE GANCK

Vilvoordsesteenweg 101

1860 Meise

BE 0899.914.431

Tel: 02 270 14 03

E-mail: info@claudydeganck.be

 

​​​​© 2018 Claudy De Ganck.