Leefgeld

Indien mogelijk wordt het bedrag van het leefgeld vastgelegd tijdens het eerste onderhoud met de schuldbemiddelaar. Dit bedrag kan evenwel wijzigen, zowel in de hoogte als in de laagte, rekening houdende met de persoonlijke, medische en familiale situatie van verzoeker, de verhoging of verlaging van dienst inkomsten of indien het einde van de CSR in zicht is en alle schuldeisers volledig voldaan werden.

Het leefgeld wordt steeds op een bankrekening gestort. Het is dus uitgesloten om aan de schuldbemiddelaar of diens kantoor cash geld te gaan vragen. Er kan evenmin aan de schuldbemiddelaar cash geld overhandigd worden.

Deze bankrekening mag nooit onder nul gaan. Verzoeker mag derhalve geen kredietkaart op deze rekening bij zijn bank aanvragen, enkel een debetkaart.

Indien zijn bestaande rekening op het ogenblik van de opstart van de CSR een negatief saldo vertoont, zal deze moeten worden afgesloten en als bijkomende schuld in de CSR worden opgenomen. De schuldbemiddelaar zal het initiatief tot sluiting van deze rekening nooit nemen zonder eerst verzoeker in te lichten.

Van zodra er enige stabiliteit in de inkomsten die op de rubriekrekening toekomen bestaat, zal de schuldbemiddelaar een permanente opdracht op deze rubriekrekening instellen zodat het leefgeld elke maand op hetzelfde ogenblik zal worden gestort.

Met dit leefgeld dienen alle kosten van het dagelijks leven betaald te worden. De permanente opdracht kan niet maandelijks gewijzigd worden. De verzoeker zal er moeten mee rekening houden dat indien de vaste datum van de permanente opdracht een weekend- of feestdag is, het mogelijk is dat hij pas de daaropvolgende werkdag leefgeld zal ontvangen.

Verzoeker zal er ook rekening mee dienen te houden dat er normaal gezien enkele dagen kunnen verlopen tussen de betaling door de schuldbemiddelaar en de ontvangst van gelden door verzoeker. Dit is te wijten aan de tijd nodig voor transacties tussen verschillende banken en kan door de schuldbemiddelaar niet veranderd worden.

Extra stortingen bovenop het leefgeld zijn mogelijk voor buitengewone kosten, doch zij dienen eerder de uitzondering te zijn en mogen geenszins systematisch aangevraagd worden. Verzoeker zal er ook rekening mee dienen te houden dat extra betalingen doorgaans enkele dagen in beslag kunnen nemen en dat een aanvraag tot extra’s eerder zelden dezelfde dag kunnen worden uitgevoerd. Een tijdige aanvraag is dan ook noodzakelijk.