top of page

Kosten van de CSR

De schuldbemiddelaar wordt in principe betaald via de reserve op de rubriekrekening. Enkel na goedkeuring door de Arbeidsrechter is de schuldbemiddelaar gerechtigd om het toegekende ereloon en kosten naar diens kantoorrekening over te maken.

Het ereloon en de kosten die hij mag aanrekenen zijn bij K.B. van 18 december 1998 bepaald (kan per 1 januari gewijzigd worden)

De voornaamste bepalingen van dit koninklijk besluit zijn de volgende :

  • Voor alle handelingen die de schuldbemiddelaar stelt bij het begin van de procedure wordt een globaal bedrag van € 539,01 gevraagd wanneer het totaal aantal schuldeisers niet meer dan vijf is, te vermeerderen met € 35,94 per bijkomende schuldeiser.

  • Na het eerste jaar rekent de schuldbemiddelaar € 215,59 per jaar voor al zijn prestaties van het afgelopen jaar wanneer het totaal aantal schuldeisers niet meer dan vijf is, te vermeerderen met €14,37 per bijkomende schuldeiser.

  • Per verzoek tot herziening of herroeping dat een vonnis van de arbeidsrechter tot gevolg heeft mag de schuldbemiddelaar €179,66 aanrekenen.

  • Wanneer de schuldbemiddelaar schriftelijke inlichtingen moet inwinnen rekent hij €107,8 aan per schriftelijke verklaring (bv. van een bankinstelling).

  • De schuldbemiddelaar rekent €89,81 aan per zitting waarop zijn aanwezigheid vereist is. 

  • Voor de administratieve kosten gelden de volgende tarieven:

- brieven: €12,58, eventueel vermeerderd met de kosten van een aangetekende        zending;

- modelbrieven die aan minstens drie personen worden gestuurd: €7,20, eventueel   vermeerderd met de kosten van een aangetekende zending;

- telefoon, fax, e-mail en fotokopie : een eenmalig forfaitair bedrag van €107,80;

- uitgevoerde betalingen aan of ten behoeve van de schuldenaars : €8,97/betaling;

- verplaatsingkosten €0,23/km.

bottom of page