Advocatenkantoor Claudy De Ganck bvba is sinds 1996 gevestigd te 1860 MEISE aan de Vilvoordsesteenweg 101. Het kantoor wordt geleid door haar zaakvoerster Claudy De Ganck en bijgestaan door verschillende administratieve medewerkers.

Aangaande de proceduregebonden dossiers legt het kantoor zich nog enkel toe op contractenrecht, huurrecht, en verkeersrecht.

Familiale geschillen (ondermeer echtscheidingen, geschillen tussen samenwonenden en geschillen inzake kinderen) behandelt Claudy De Ganck enkel nog in haar hoedanigheid van erkend bemiddelaar.
 

Maar ook geschillen buiten de familierechtelijke sfeer, in uiteenlopende materies van burgerlijk en handelsrecht, worden door haar via bemiddeling behandeld.

Claudy De Ganck treedt eveneens als Arbiter op, waarbij tal van geschillen haar in die hoedanigheid ter beslechting kunnen worden voorgelegd (huurrecht,contractenrecht,aannemings-recht, handelsrecht edm.)

Claudy De Ganck

5. Sinds 1 januari 1988: ingeschreven bij de Nederlandstalige Orde van Advocaten te Brussel.  

7. 2000-2001: erkend bemiddelaar in familiale, burgelijke en handelszaken.

1. Geboren op 6 mei 1964 te Asse. 

3. Juni 1987: licentiaat in de rechten aan de Vrije Universiteit met onderscheiding. 

6. Augustus 1996: opening kantoor te Meise

9. Sinds 2001: schuldbemiddelaar

2. Lager en secundair onderwijs doorlopen in het Koninklijk Atheneum Grimbergen. 

8. Lid van vzw Centrum van Advocaat Bemiddelaars in Familiezaken (C.A.B.F. vzw).

4. Juni 1987 - 88: licentiaat in "Droit et Economie des Assurances" aan de Université Libre de Bruxelles met grote onderscheiding. 

Bijzondere passie voor paarden.