top of page

Herziening 

Indien de schuldbemiddelaar op een moment dat het afbetalingsplan reeds in werking is, kennis krijgt van nieuwe feiten of problemen die de uitvoering van het afbetalingsplan bemoeilijken zonder dat dit als een fout in hoofde van de schuldenaar kan worden beschouwd, kan hij de zaak met een verzoek tot herziening terug voor de Arbeidsrechter brengen. 

Bedoelde nieuwe feiten of problemen zijn onvoorziene omstandigheden waardoor de financiële positie van de schuldenaar ernstig verzwakt, bv. bij verlies van werk, ongeval of zware ziekte, of juist verbetert, bv. door het ontvangen van een erfenis. Het kan ook gaan om oude schulden die niet gekend waren. Een schuldeiser kan ook een herziening aanvragen.

Indien de arbeidsrechter tot een herziening besluit, zal het afbetalingsplan opnieuw worden bekeken en aangepast volgens de mogelijkheden van de schuldenaar, hetzij via een regeling uitgewerkt door de schuldbemiddelaar, hetzij door de arbeidsrechter.

bottom of page