Wie kan als bemiddelaar optreden?

In feite kan iedereen als bemiddelaar optreden.

Evenwel zullen enkel de door de overheid (Federale bemiddelingscommissie) erkende bemiddelaars een tussen partijen bereikt akkoord door de rechtbanken kunnen laten homologeren, waardoor dit akkoord ook daadwerkelijk kan uitgevoerd worden indien één van de partijen zich niet aan de afspraken zou houden. 

Om erkend bemiddelaar te worden moet de bemiddelaar aanvaard worden door de Federale Bemiddelingscommissie en opleidingen blijven volgen.  Een erkend bemiddelaar heeft derhalve specifieke opleidingen gevolgd opdat een bemiddeling zo optimaal mogelijk zou kunnen verlopen.

Als advocaat-bemiddelaar heeft Claudy De Ganck het voordeel dat zij haar dertigjarige ervaring als advocaat ten dienste stelt van haar cliënten, zodat deze begeleid kunnen worden naar een evenwichtig en billijk akkoord.

Claudy De Ganck is erkend bemiddelaar:

  • In familiale zaken

  • In burgerlijke en handelszaken

CONTACT 

BVBA Advocatenkantoor Claudy DE GANCK

Vilvoordsesteenweg 101

1860 Meise

BE 0899.914.431

Tel: 02 270 14 03

E-mail: info@claudydeganck.be

 

​​​​© 2018 Claudy De Ganck.